Furniture

R172.50 incl. VAT
R8.00 incl. VAT

Benches And Barstools

Gold Xavier Barstool

R172.50 incl. VAT

Benches And Barstools

Gunmetal Xavier Barstool

R172.50 incl. VAT
R1,725.00 incl. VAT
R322.00 incl. VAT
R920.00 incl. VAT
R115.00 incl. VAT
R74.75 incl. VAT
R46.00 incl. VAT
R500.25 incl. VAT
R402.50 incl. VAT
R172.50 incl. VAT
R40.25 incl. VAT

Decor

R109.25 incl. VAT

Cutlery

Cutlery

Braai Fork

R4.60 incl. VAT

Cutlery

Braai Tongs

R6.35 incl. VAT

Cutlery

Ice Scoop

R5.05 incl. VAT

Cutlery

Pizza Slicer

R11.50 incl. VAT
R2.10 incl. VAT
R2.10 incl. VAT
R2.10 incl. VAT
R3.45 incl. VAT
R2.10 incl. VAT

Crockery

Glassware

R4.05 incl. VAT
R2.45 incl. VAT
R4.85 incl. VAT
R2.30 incl. VAT
R5.55 incl. VAT
R4.05 incl. VAT
R4.05 incl. VAT
R2.45 incl. VAT

Drinking And Dessert

Stemless Wine Glass – 450ml

R4.05 incl. VAT
R2.10 incl. VAT

Linen

Equipment

Equipment

9kg Gas Cylinder

R287.50 incl. VAT
R747.50 incl. VAT

Appliances

Carvery Unit

R517.50 incl. VAT

Cooking Utensils

Electric Wok

R138.00 incl. VAT
R460.00 incl. VAT

Appliances

Gas Spit Braai

R1,150.00 incl. VAT
R195.50 incl. VAT

Equipment

Open Fire Basket

R287.50 incl. VAT
R166.75 incl. VAT
R224.25 incl. VAT

Bar Utensils

Wine Cooler Stand

R28.75 incl. VAT

Bar Utensils

Wooden Cutting Board

R28.75 incl. VAT

Bar Utensils

Zinc Ice Bath

R63.25 incl. VAT